Threat Intelligence and Analytics

سرویس اطلاعاتی امنیتی تهدیدات (Security Threat intelligence Service)

مفهوم هوش در حوزه تهدیدات سایبری تفاوت آنچنانی با سایر حوزه‌های هوش ندارد. در حوزه امنیت سازمان‌ها اکثرا به دنبال روش‌ها و تکنیک‌های هوشمند جمع آوری اطلاعات می‌باشند که علاوه بر ارایه امکان جستجو و شناسایی موقعیت‌های بالقوه و حساس، به سازمان‌ها کمک کند تا قبل از وقوع هر گونه اتفاقی عکس العمل مناسبی در […]