تهدیدات امنیتی

سرویس اطلاعاتی امنیتی تهدیدات (Security Threat intelligence Service)

مفهوم هوش در حوزه تهدیدات سایبری تفاوت آنچنانی با سایر حوزه های آن ندارد. در امنیت سازمان ها روش ها و تکنیک های هوشمند جمع آوری اطلاعات با امکان جستجو و شناسایی موقعیت های بالقوه و حساس، سازمان ها را قادر می سازند تا قبل از وقوع هر گونه اتفاقی عکس العمل مناسبی داشته باشند. […]