مدیریت ریسک

چک لیست ممیزی انطباق و سازگاری

چک لیست IT برای ممیزی انطباق و سازگاری Compliance audite به طور کلی شامل فرایندهایی برای بازبینی گسترده جهت تعیین میزان پایبندی شرکت‌ها و سازمان‌ها به تعهدات مربوط به دستورالعمل‌های نظارتی می‌باشد.تفاوت‌ در ماهیت ممیزی سازمان‌ها مربوط به نوع کسب و کار و داده‌هایی است که سازمان‌ها آن‌ها را ذخیره یا ارسال می‌کنند. برای مثال […]

مدیریت ریسک در امنیت سایبری: مدیریت آسیب پذیری‌ها

مدیریت ریسک در حوزه امنیت یک مفهومی کلیدی است که هدف اصلی آن استفاده از مکانیزم‌های مختلف امنیتی برای حافظت بیشتر از دارایی‌های حیاتی سازمان‌ می‌باشد. یک مثال ساده از مدیریت ریسک در دنیای واقعی می‌تواند انواع بیمه‌هایی باشد که برای حفاظت از فرد در برابر زیان‌های جانی و مالی طراحی شده‌اند. بیمه عمر، سلامت، خودرو، نمونه هایی […]