فایروال

فایروال برنامه‌های کاربردی تحت وب (WAF)

ماهیت برنامه‌های کاربردی اکثر برنامه‌های کاربردی که روزانه ما از آنها استفاده می‌کنیم شباهت زیادی به مجموعه موجودات یک کلنی دارند. این برنامه‌ها شامل مجموعه‌ای از اجزای مجزا و مستقل و قابل اجرا در محیط‌های جداگانه با نیازهای عملیاتی و زیرساختی متفاوت (زیرساخت‌های ابری و مرکز داده محلی) می‌باشند که تحت یک شبکه به هم […]

فایروال های نسل بعدی(NGFW)

 فایروال‌ها اولین خط پدافندی سازمان‌ها برای جلوگیری از حملات و ترافیک‌های غیر مجاز می‌باشند. فایروال‌ها با استفاده از سیاست‌های تعریف شده و ماژول های امنیتی خود، ترافیک‌های ورودی و خروجی شبکه را با سیاست‌های سازمان تطابق می‌دهند و از این طریق از حملات و تهدیدات احتمالی جلوگیری می‌کنند. با نگاه اجمالی به تاریخچه فایروال‌ها می‌توان […]