امنیت IoT

امنیت IoT (اینترنت اشیا)

اینترنت اشیا (IoT) چیست؟ به هر چیزی که دارای یک شناسه منحصر به فرد و توانایی انتقال خودکار داده از طریق شبکه را داشته باشد، اطلاق می‌شود. و این می‌تواند شامل ماشین‌های مکانیکی و دیجیتالی، اشیا، حیوان و یا حتی مردم باشد. اما دسترسی این دستگاه‌ها به اینترنت در صورت عدم محافظت صحیح می‌تواند آنها […]