رمزنگاری

رمزنگاری: امن کردن داده های سازمان

در سال های نه چندان دور امنیت اطلاعات با رویکردی سنتی به معنی قفل کردن داده ها در یک مکان فیزیکی مانند مرکز داده بود. اما با گذشت زمان و تغییراتی که در حوزه های مختلف کسب و کارها اتفاق افتاد، نیاز به دسترسی به اطلاعات بدون محدودیت مکانی و زمانی نیاز اساسی سازمان ها شد. […]