snort

آموزش‌‌ راهکارهای امنیت شبکه

نحوه نوشتن Rule در Snort

آموزش‌‌ راهکارهای امنیت شبکه

نصب و راه اندازی Snort در مد inline

معرفی راهکارها و سرویس‌های امنیتی

Snort