سیست تشخیص و جلوگیری از نفوذ

آموزش‌‌ راهکارهای امنیت شبکه

نصب و راه اندازی Snort در مد inline