معرفی ایرانشل

تیم ایرانشل با این هدف تشکیل شده تا با کمک شما همراهان عزیز اقدامات مثبتی در جهت شفاف‌سازی نیازمندی‌های امنیتی، معرفی سرویس‌ها و راهکارهای امنیتی انجام دهد.

داستان ایرانشل

…..

کار ایرانشل چیست؟

……

تفکر ایرانشل

…..

…..

پلی میان آموزش و بازار کار

…..

پلی میان آموزش و بازار کار

….

دریافت مجوز نشر دجیتال

سال 1394

عضویت در انجمن صنفی

سال 1396

نامزد برترین سایت آموزشی

سال 1399